SEO nástroj pre Excel

Nedávno sme narazili na zaujímavý SEO nástroj. Jedná sa o voľný nástroj SEO Tools for Excel švédskeho vývojára Nielsa Bosmu. Všeobecne povedané sa jedná o nástroj, ktorý umožňuje pracovať s dátami potrebnými pre SEO priamo v excelovskom zošite, bez nutnosti exportovania z najrôznejších nástrojov, zmien formátovania, či zlučovania mnohých tabuliek.

Základom je MS Excel a Microsoft .NET Framework

Medzi základné požiadavky nástroja prirodzene patrí nainštalovaný MS Excel, ale aj plná verzia Microsoft .NET Frameworku. Bez toho nástroj nebude fungovať správne. SEO Tools for Excel je potom možné pridať do Excelu natrvalo, alebo si ho tam natiahnuť len v prípade potreby.

seo-tool-for-excel-1

Keď máte nástroj nainštalovaný, už vám nič nebráni postupne otestovať všetky jeho funkcie. A to ich veru nie je málo. My vám teraz predstavíme tie úplne najzákladnejšie funkcie pre analýzy on-page a off-page faktorov.

Nástroje pre on-page faktory

Medzi funkciami nazvanými On-Page nájdete niekoľko klasických funkcionalít využitelných takmer pre celú analýzu SEO na stránke. Môžete tu sledovať počet odkazov na konkrétnu URL adresu, alebo meta dáta ako titulok, či popis. Nástroj ale nefunguje ako robot, požadované URL adresy je potrebné do neho zadať.

Sledujte implementáciu SEO doporučení

Hlavná výhoda nástroja spočíva v tom, že je možné sledovať vývoj jednotlivých aktivít v čase a viesť o ňom evidencu v rámci jednej tabuľky. Je teda veľmi idálny nástroj pre sledovanie implementácie SEO doporučení, či už na testovacích verziách stránok, alebo na už live stránkach.

S “401” nepochodíte

Ak je stránka chránená autorizáciou, tak tento nástroj nie je schopný dáta vytiahnuť. Ak je však dostupnosť webu obmedzená len prístupom z určitej IP adresy, tak všetko funguje bez problémov.

Majte prehľad o nastaveniach kanonizácie

Perfektnou funkciou je zisťovanie kanonizácie, čo napríklad voľný nástroj Xenu neposkytuje. Ak je daná URL adresa kanonizovaná, SEO Tools for Excel vám ukáže, na akú adresu to je. To je výborná možnosť kontrolovať správne nasadenie a nastavenie kanonizácie v zozname URL adries.

Budete mať  prehľad o presmerovaní pri redesigne

V prípade nájdenia kódu odozvy 301 a 302 nástroj udáva aj cieľovú URL adresu presmerovania. Táto funkcia sa bude hodiť pri analýze SEO, ale predovšetkým pri kontrolách tabuľky pre presmerovávanie pri redesigne stránky.

Pri redesigne je totiž potrebné sledovať presmerovanie zrušených URL adries v čase, či sa napríklad nemenia kódy odozvy 301 na 302, alebo cieľové stránky pre presmerovanie, a podobne. To sa podľa našich skúseností môže stať deň po dni, napríklad aj po 14 dní po redesigne a spôsobiť vo vyhľadávačoch veľké problémy.

Nástroje pro „off-page“ faktory

Off-Page funkcie sa dajú využiť tak pri analýze odkazového profilu vlastného webu, jeho konkurencie, či aj pri samotnom procese získavania spätných odkazov.

Udržte kontrolu nad spätnými odkazmi

Ak nevyužívate žiadny nástroj pre správu spätných odkazov, funkcie CheckBacklink vám pomôže udržať kontrolu nad získanými odkazmi pre vašu stránku. Stačí si získané odkazy zaznamenávať do excelovskej tabuľky a prostredníctvom tejto funkcie čas od času overovať, či sa váš odkaz stále nachádza na konkrétnej stránke, či má požadovaný tvar a či je alebo nie je “nofollow”.

seo-tool-for-excel-2-1

Dostanete čísla z Googlu aj od Alexy

Ďalšiu funkciu z tejto sekcie využijete pri analýze odkazového profilu. Môžete tu sledovať napríklad Google Toolbar Pagerank, čo však prestáva byť aktuálny ukazovateľ. Sú tu však aj iné dáta od Googlu. Pri hľadaní vhodných partnerov pre získanie odkazov môžete využiť napríklad počet zaindexovanych stránok na Google, alebo približný počet prichádzajúcich odkazov. Autor nástroja, ale správne pripomína, že by sme mali čísla poskytované Googlom brať vždy s rezervou. Okrem Googlu nástroj meria aj ukazovatele Alexy.

Prepojenie s MajesticSEO zaslúži pochvalu

Čo sa týka úspory času, musíme naozaj pochváliť funkciu MajesticSEO. Porovnávali ste niekedy metriky ako Citation Flow, či Trust Flow, prípadne počet odkazov k počtu domén? Vďaka SEO Tools for Excel už nemusíte tieto údaje ručne odpisovať.

Stačí len zadať URL adresy stránok, pre ktoré sa chystáte údaje zistiť, nastaviť, ktoré dáta vás presne zaujimajú a typ indexu. Všetko potom máte hneď prehľadne rozdelené do stĺpcov v tabulke. Porovnanie zmienených metrík s konkurenčnými stránkami je potom už hračka.

Takisto sa dá skvele využiť, ak chcete vývoj týchto ukazovateľov sledovat v čase. Po každom období musíte len pridať stĺpce s aktuálnymi hodnotami. Dáta potom bude možné po určitej dobe jednoducho vizualizovať, napríklad spojnicovým grafom.

Funkcie vám zľahčia aj prácu s odkazovým profilom

Rovnako tak si funkcie poradia aj s odkazovým profilom, či ho už chcete analyzovať kvôli prípadnému prečisteniu od nežiadúcich linkov, alebo sa naopak chcete pozrieť odkiaľ sa odkazuje na konkurenciu.

Všetky dáta sú opäť prehľadne čitatelné rovno v tabulke. Pomocou filtrovania a grafov si potom môžete jendoducho vizualizovať rozmanitosť anchor textov, rozmanitosť typov odkazov, či deeplinking.

Prípadne môžete zoznam odkazujúcich stránok rozšíriť o stĺpec CheckBacklink a vypátrať nefunkčné odkazy, aby ste skúsili obnoviť tie, u ktorých vám to dáva zmysel.

Nájdite vhodných partnerov pre spätné odkazy

Ak hľadáte vhodnych partnerov pre umiestnenie odkazov môžete do zoznamu vytipovaných stránok pridať stĺpec z možnosti Networking. Tá pracuje s nástrojom Whois, ktorý poskytuje informácie o doménach.

Pravdepodobne vás bude zaujímať vek domény. Funkcia DomainAge udáva dĺžku jej existencie v dňoch. Funkcia InternetArchiveFirstSeen vám zas ukáže dátum, kedy bola doména prvý krát registrovaná a archivovaná.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close