Pravda podľa Google

To musí byť pravda, našiel som to na internete!

Naivné? Možno. V cyberpriestore je samozrejme aj miesto pre mýty. No teraz Google možno našlo spôsob ako “vyčistiť dom”, alebo aspoň upratať smetie do pivnice.

Snažia sa zistiť ako zoraďovať webstránky podľa vierohodnosti ich obsahu. Čím viac pravdivá stránka, tým vyššie bude umiestnená vo výsledkoch vyhľadávania.
Google momentálne zoraďuje výsledky vyhľadávania na základe kritérií ako množstvo liniek smerujúcich na webstránku, množstva času, ktorý na nej používateľ strávi, ako aj význačnosti stránky na sociálnych médiách.
Algoritmus nazvaný PageRank, podľa spoluzakladateľa Google Larry Page-a, by mal zoraďovať stránky podľa jej reputácie.
Avšak tým inžinierov Google a a výskumníkov tvrdí, že terajší systém reflektuje hlavne popularitu webstránky, čo hovorí používateľom len málo o jej pravdivosti.

Bulvárne stránky sú podľa týmu Google dobrým príkladom. Zatiaľ, čo sú ohromne populárne, nie sú používateľmi považované za veľmi dôveryhodné. Aby Google vyriešilo tento problém, prichádza s pravdu hľadajúcim algoritmom, ako prvý ho popisuje výskumná správa uverejnená v periodiku New Scientist.

Chcete najlacnejšiu letenku? Nájdite ju na Google

Takže ako to má fungovať? Algoritmus si zakladá na Google “Knowledge Vault” – čo je kolekcia 2.8 miliardy faktov, vytiahnutých z internetu. Výzkumný tým myslí, že porovnávaním stránok voči databáze a vzájomných prepojení relevantných faktov, by mohol algoritmus priradiť každej stránke bodovanie pravdivosti. Stránky s vysokým množstvom nepravdivých faktov by boli zaaradené na koniec výsledkov vyhľadávania.

Google povedalo, že algoritmus je ztiaľ len vo fáze výzkumu. Vedci stále musia, predtým ako bude môct byť použitý, vyriešiť množstvo problémov, vrátane zaručenia správnej reakcie systému na novo vzniknuté fakty o daných témach.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close